نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پژوهشکده مطالعات کاربردی در علوم ورزشی با اداره کل بهزیستی استان مرکزی

جلسه پژوهشکده مطالعات کاربردی در علوم ورزشی با اداره کل بهزیستی استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی در روز دوشنبه مورخ ۱۹ ادیبهشت ماه به منظور همکاری بین پژوهشکده مطالعات کاربردی در علوم ورزشی و اداره کل بهزیستی استان مرکزی جلسه­ ای در محل این اداره کل برگزار گردید. در این جلسه دکتر صارمی رییس دانشکده علوم ورزشی، دکتر بهرامی رییس پژوهشکده، دکتر کاظمی معاون اداره کل بهزیستی به همراه تنی چند از اعضای پژوهشکده و اداره کل بهزیستی حضور داشتند. معرفی دانشکده و پژوهشکده، مقدمات تنظیم تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه اراک و این اداره کل، همکاری در برگزاری همایش فعالیت بدنی، سلامت و سالمندی، توانمندی دانشکده و پژوهشکده برای ارائه خدمات علمی و اجرایی در حیطه­ های ورزشی شامل جنبه­ های روانشناسی ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، بیومکانیک ورزشی، رفتار حرکتی، آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، ارائه خدمات سازمان یافته به انبوه مخاطبین اداره کل بهزیستی در همه بخش­ ها از سوی دانشگاه، از اهم موارد مطروحه در جلسه مذکور بود. حمایت اداره کل بهزیستی از برگزاری همایش فعالیت بدنی، سلامت و سالمندی و دیدار روسا و معاونین اداره کل بهزیستی از امکانات علمی پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و پژوهشکده مطالعات کاربردی در ورزش و انعقاد تفاهم نامه همکاری از برنامه­ های آتی عنوان شد.