نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه ورزش تربیتی

 

 

دکتر جلیل مرادی 

دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی

ایمیل: j-moradi@araku.ac.ir

شماره تماس:  34173492-086