نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست پژوهشکده مطالعات کاربردی در علوم ورزشی با پالایشگاه نفت امام خمینی (ره)

نشست پژوهشکده مطالعات کاربردی در علوم ورزشی با پالایشگاه نفت امام خمینی (ره)

 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم ورزشی، در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ جلسه ای به میزبانی پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) با حضور رییس و اعضای گروه های پژوهشی پژوهشکده مطالعات کاربردی در علوم ورزشی تشکیل شد. در این نشست صمیمی جناب آقای کرمی مدیر آموزش پالایشگاه به همکاری دیرینه آن مجموعه با کارورزان دانشگاه اشاره داشت و سایر همکاری ها را در حد برگزاری چند جلسه کلاس آموزشی برشمرد. وی با تاکید بر این که این پالایشگاه خود یک دانشگاه عملی بزرگ است خواهان همکاری های بیشتر و جدیدتر بین دانشگاه و صنعت شد. در ادامه دکتر بهرامی رییس پژوهشکده ضمن اینکه به تشریح سیاست های وزارت علوم در زمینه همکاری بیش از پیش با صنعت پرداخت، به اهمیت ورزش در همه سطوح و توانمندی های پژوهشکده و اعضای هیات علمی دانشکده علوم ورزشی در پیشبرد اهداف ورزش در صنعت و جامعه اشاره کردند. در ادامه مدیران و اعضای گروه های پژوهشی، دکتر رییسی، دکترمرادی، دکتر پرستش و دکتر سلیمانی راد هر یک در حیطه های مختلف پژوهشی پژوهشکده به تشریح برنامه ها، فعالیتها، حیطه وظایف و توانمندی های گروه خود پرداختند که موجب استقبال آن مجموعه قرار گرفت. در نهایت دکتر بهرامی توضیحاتی در مورد همایشی که مقرر است در پاییز سال جاری با عنوان "فعالیت بدنی، سلامت و سالمندی" از سوی پژوهشکده برگزار شود ارائه نمودند. در ادامه مقرر گردید پالایشگاه حمایت معنوی و مادی خویش را از برگزاری این همایش به انجام رسانند و تا پایان سال جاری چندین کارگاه آموزشی برای بخش های مختلف اداری و عملیاتی پالایشگاه با محوریت توسعه سلامت و ورزش از سوی پژوهشکده برگزار گردد. همچنین مقرر گردید به منظور ارتقا تندرستی و سلامت و در جهت یادگیری مهارت های ورزشی و بهره برداری جسمانی و روانی از این مقوله ها چندین طرح پژوهشی جهت ارائه و انجام در آن مجموعه تدوین گردد.