نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پژوهشکده مطالعات کاربردی علوم ورزشی

پژوهشکده مطالعات کاربردی علوم ورزشی

 

چشم انداز پژوهشکده مطالعات کاربردی در علوم ورزشی شامل گسترش زمینه های پژوهشی کلان و میان رشته ای علوم ورزشی با موسسه های پژوهشی استانی و کشوری؛ استفاده بهینه از نیروی انسانی متخصص و برای سازماندهی پژوهشی وسیعتر و کارآمدتر؛ و در نهایت تنوع بخشی به منابع مالی آموزشی- پژوهشی ، با اولویت حل مشکلات حرکتی، تندرستی مردم و ورزشی ورزشکاران و تجاری سازی پژوهشها خواهد بود.
 اهداف این پژوهشکده :
۱. سیاست گزاری و برنامه ریزی برای گسترش فعالیت های پژوهشی دانشگاه، سازمان های مرتبط؛
۲. هدایت فعالیت های پژوهشی علوم ورزشی به سمت نیازها و مشکلات حرکتی ، تندرستی وسلامتی مردم و ورزشی ورزشکاران و اولویت های پژوهشی استانی و کشوری و اجرای آنها؛
۳. شناسایی نیازهای آموزشی –پژوهشی علوم ورزشی دستگاه های اجرایی استان و کشور و اجرای آنها؛
۴. اجرای دوره های آموزشی – تخصصی علوم ورزشی مورد نیاز دانش آموختگان و سایر گروه های هدف؛
۵. ارتباط با جامعه-صنعت-گروه های صنعتی دانشگاه ها برای ساخت تجهیزات ورزشی آموزشی و تمرینی.